Оберьостерайхише Биодизел – България ЕООД

ЕИК: 202451089

office@astrabioplant.bg

Оберьостерайхише Биодизел - България ЕООД

Компанията е с предмет на дейност производство на биодизел и фармацевтичен глицерин. Производственият капацитет на завода е 100 000 тона биодизел и 10 000 тона глицерин годишно. Обекта е разположен върху част от територията на бившия КТМ – Русе на самия бряг на река Дунав.

На основани чл.65, ал.11 от Закона за акцизите и данъчните складове Ви уведомяваме, че лицензираният складодръжател ОБЕРЬОСТЕРАЙХИШЕ БИОДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД НЯМА свободен складов капацитет за ползване от лицата по чл. 47, ал. 12 и 13 от Закона за акцизите и данъчните складове.

За връзка с фирма Оберьостерайхише Биодизел – България ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.