Одитори и Ко ООД

ЕИК: 127561884

oditori_co_ru@abv.bg

Одитори и Ко ООД

Предмет на дейност: Независим финансов одит на финансови отчети на предприятията; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство, разпространение и внедряване на програмни продукти; издателска дейност; комисионна, спедиторска, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; валутни сделки, след получаване на разрешение; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейност; външнотърговска и вътрешнотърговска дейност във всички сфери, незабранени от закона.

За връзка с фирма Одитори и Ко ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.