Олео Протеин ЕООД

ЕИК: 202891583

office@astrabioplant.bg

Олео Протеин ЕООД

Дружеството е с предмет на дейност производство на сурови растителни масла и шрот. Прозводственият капацитет на завода е 100 000 тона растително масло годишно. Обекта е разположен върху част от територията на бившия КТМ – Русе на самия бряг на река Дунав. Производствените процеси са изцяло автоматизирани с микропроцесорно управление на производствените операции, и контрол на технологичните параметри.

За връзка с фирма Олео Протеин ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.