Оргахим Резинс АД

ЕИК: 202723137

Оргахим Резинс АД

“Оргахим Резинс” е част от Групата Поликолор-Оргахим. Основният акционер е “Уайтбийм Холдингс Лимитед”, със седалище в Малта, собственост на компанията “Поликолор”, Румъния.

Оргахим е регистрирана българска компания, основана през 1901 като търговско дружество, под името “Алберт Б. Искович”.

През септември 2013 Оргахим е разделена на три регистрирани независими компании.

  • “Оргахим Резинс” – производител на синтетични смоли и поливинил ацетатни дисперсии.
  • “Русе Кемикълс” – производител на фталов и малеинов анхидриди (по лиценз на BASF).
  • “Оргахим” – производител на бои и лакове.

Оргахим развива дейността си на две промишлени площадки в гр. Русе, България:

  • Западна Промишлена Зона: “Производствена Площадка 1” за производство на бои и синтетични смоли.
  • Източна Промишлена Зона: “Производствена Площадка 2”

Годишен капацитет: 20 000 tpy

Регистрирани търговски марки на Оргахим Резинс:

  • “Балкид” – за алкидни смоли
  • “Оргапол” – за наситени полиестерни смоли
  • “Оргакрил” – за акрилатни смоли
  • “Виналкид” – за ненаситени полиестерни смоли

За връзка с фирма Оргахим Резинс АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.