Офис Груп БГ ЕООД

ЕИК: 201978117

office_ruse@okoffice.bg

Офис Груп БГ ЕООД

Предмет на дейност: Търговско представителство и посредничество; транспортни услуги, вътрешен и международен превоз на стоки и пътници, и спедиция; комисионни, консигнационни, складови и лизингови сделки; производство на стоки, включителщ акцизни с цел продажба, след лиценз; хотелиерство, ресторантъорство, кафетерия; извършване на масажи и рехабилитационни услуги; сауна, фитнес, фризъорски и козметични услуги, след разрешение; туроператорска, туристическа и агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги, след лиценз; информационни, резервационни, импресарски и други услуги; международен туризъм, екскурзии в страната и чужбина; разкриване и експлоатация на бюра за обмен на валута, обмяна на валута, след разрешение; охранителна дейност, след разрешение; извършване на обучение и професионална квалификация; производство и търговия с продукти, суровини и материали, метали и други; покупка, проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем или предоставяне за туристически услуги; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешна и външна търговия, експорт, импорт, реекспорт, бартерни сделки и обмен на стоки за потребление, хранителни стоки, хранителни добавки, селскостопанска продукция, промишлени суровини, резервни части, машини, съоражения, организационна и битова техника; продажба на алкохол и тютюневи изделия, след разрешение; инженерингова дейност; строителство и строително – монтажни работи; техническо ръководство и инвеститорски контрол на строителни обекти; товаро-разтоварна дейност; отдаване под наем на паркинги, недвижими имоти, автомобили; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; митническо посредничество; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; счетоводна, маркетингова, мениджърска, рекламна и издателска дейност; информационни услуги, както и всички други дейности незабранени от българското законодателство, при спазване на действащите разрешителни и лицензионни режими.

За връзка с фирма Офис Груп БГ ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.