Персей ЕООД

ЕИК: 117608816

Company placeholder

Предмет на дейност: Продуцентска дейност, производство на телевизионни и радио предавания, разпространение на телевизионни и радио предавания, производство на филми, видео и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска и печатарска дейност, създаване и продажба на сценично – музикални и художествени произведения, създаване и излъчване на радио и TB програми /след получаване на лиценз/, пренос на сигнал, далекосъобщителна дейност /след получаване на лиценз/, търговия с произведения на изкуството, изложбена дейност, организиране и провеждане на маркетингови и социологически проучвания, професионално обучение, сценично осветление и озвучаване, създаване на софтуерни и мултимедийни продукти, организация на пространството, организиране и провеждане на промоции, организиране на търговски договаряния и изложения, информационна, програмна, импресарска или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, ресторантъорство, хотелиерство и туристически услуги, търговия на едро и дребно, външнотърговска дейност – внос и износ, производство на стоки с цел да ги продаде, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, доставка и разпространение на интернет услуги, пренос на данни, създаване и експлоатация на зали за компютърни игри и публичен достъп до интернет.

За връзка с фирма Персей ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.