Петроника – Пенка Дачева ЕТ

ЕИК: 117021719

petronika_@abv.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Производство на стоки с цел продажба; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или дообработен вид, търговско представителство и посредничество на български и чужди фирми, издателска дейност, превозна дейност на товари и хора; сделки с интелектуална собственост, финансово-счетоводни услуги.

За връзка с фирма Петроника – Пенка Дачева ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.