Петър Караминчев АД

ЕИК: 117000995

Петър Караминчев АД

„Петър Караминчев“ АД, дъщерно дружество на „Синергон Холдинг“ АД, представлява водещ играч в областта на складовото стопанство с основен фокус върху съхранението и експедицията на дизелово гориво и биодизел. Разположено в Източна промишлена зона на град Русе, складовото стопанство на компанията разполага с 7 резервоара с общ капацитет от 14 000 кубични метра и модерни инсталации за смесване с биодизел, което позволява ефективно управление на горивните ресурси.

Историята на „Петър Караминчев“ АД датира от 1928 година, когато започва своя път като производител на каучукови изделия под името „Етернит“. През годините компанията претърпява значителна трансформация, като в периода 1960-1964 година се утвърждава като основен производител на пластифицирани поливинилхлоридни изделия и полиуретанови продукти в България. След прекратяване на тези производства през 2004 година, фокусът се насочва към търговската дейност и последващото специализиране в складово стопанство през 2008 година.

Политиката на управление на „Петър Караминчев“ АД е строго насочена към опазване на здравето и безопасността на работното място, както и към защита на околната среда. Ръководството на компанията демонстрира силен ангажимент към високите стандарти във всички аспекти на операциите си, което е потвърдено с актуализиран Доклад за безопасност, одобрен от ИАОС към МОСВ.

Складовото стопанство на „Петър Караминчев“ АД е лицензиран данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове, осигурявайки високо ниво на контрол и сигурност в обработката и съхранението на дизелово гориво и биодизел. Компанията продължава да бъде ключов участник в сектора и допринася за развитието на регионалната и националната инфраструктура в енергетиката.

За връзка с фирма Петър Караминчев АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.