Пип Електроникс ЕООД

ЕИК: 117688075

Пип Електроникс ЕООД

Предмет на дейност: Търговия с промишлени, селскостопански и хранителни стоки, производство, фасадни и вътрешни ремонти, строителство, вътрешна и външна търговия на едро и дребно, посредничество при сделки с недвижими имоти, ресторантъорство, посредничество на чуждестранни фирми в българия, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

За връзка с фирма Пип Електроникс ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.