Полукс – Пенко Пенев ЕТ

ЕИК: 813203147

pollux@abv.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Вътрешна и външнотърговска дейност; проектантска дейност. Допълнителен предмет на дейност: Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството.

За връзка с фирма Полукс – Пенко Пенев ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.