Порт Булмаркет ЕАД

ЕИК: 203683208

office@bulmarket.bg

Порт Булмаркет ЕАД

Пристанище ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД е най-голямото частно пристанище за обществен транспорт на река Дунав в България. Предлага разнообразна палитра от услуги, голяма гъвкавост при прилагане на комплексни решения, които са в състояние да удовлетворят и най-взискателните клиенти.

Пристанището е за обществен транспорт с регионално значение, съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД е пристанищен оператор и на основание Заповед № 3-76 / 05.03.2014 г. на Агенция „Морска администрация”, гр. София е получило достъп до пазара на пристанищни услуги – като пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Булмаркет” – Русе, с рег. код 421100.

  • Разположено е на брега на р.Дунав от км 484.150 до км 484.800 с
  • Обща дължина на бреговата линия – 825 м.

В най-източната част на пристанището (кейово място 7 ) е изграден терминал за опасни товари: пропан – бутан, суров нефт, нефтопродукти (дизел, газьол, масла), с площ от 3 177 м². Терминалът разполага с плаваща претоварна установка с помпено-компресорна станция за извършване на претоварните дейности. Предвидени са всички възможности за претоварване кораб – бряг и обратно.

Обработката на нефт и нефтопродукти и други наливни товари се извършва с две помпи, всяка от които с дебит по 100 м3/ час, разположени на претоварната установка.

На корабно място № 6 е поставен втори понтон, който е регистриран в „Морска администрация”, гр. Русе със статут на плаваща претоварна установка за обработка на нефтоналивни товари, растителни масла и биодизел от специализирани кораби (танкери) в лицензирани митнически складове и обратно.

ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД разполага със собствен маневрен тласкач „СТЕЛЛА”, както и подменна група за предоставяне на по-добри и комплексни услуги на своите клиенти. Цялата маневрена дейност на плавателните съдове и обслужване на безекипажните съдове в района на пристанището и в частност на другите пристанища, се извършва от екипажа на маневрения кораб и екипа на подменната група. Моторен тласкач „СТЕЛЛА“ е сертифициран за работа с опасни товари, което позволява маневрирането, обслужването и осигуряването на безекипажни съдове, превозващи опасни товари.

Персоналът обслужващ двете претоварни установки е с дългогодишен опит в областта на опасните товари, което гарантира бързо и безпроблемно претоварване на стоките. Двата терминала разполагат с развита противопожарна инфраструктура, захранвана от два независими водоизточника, което в комбинация с компетентните специалисти, гарантира бързото справяне с всяка извънредна ситуация.

Портът е свързан чрез индустриалния клон с ж.п. линиите в Русе и е собственик на този клон – 6 км от гара Русе Север до гара БУЛМАРКЕТ и 11 км. коловози в индустриалната зона.

Пристанището има ж.п. кантар и два автокантара за определяне на тонажа на товарите при обработка на кораби, вагони и автомобили.

За връзка с фирма Порт Булмаркет ЕАД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.