Порт Пристис ООД

ЕИК: 201270673

Company placeholder

Предмет на дейност: Извършване на услуги с търговски характер, предоставяни в пристанища и всяка друга дейност, незабранена от закона.

За връзка с фирма Порт Пристис ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.