Прецизконсулт – Юлия Василева ЕТ

ЕИК: 117545700

Company placeholder

Предмет на дейност: Счетоводни услуги на физически и юридически лица, извършващи търговска дейност, спедиторски и консултантски услуги, вътрешна и външна търговия с всички разрешени от българското законодателство стоки, машини и съоръжения, включително и при условията на дистрибуторство и консигнация, вътрешен и международен транспорт със собствени и наети транспортни средства, търговско представителство, производство, изкупуване и преработка на всички видове растителна и животинска селскостопанска продукция с цел реализацията на вътрешния и външния пазар в първичен и преработен вид.

За връзка с фирма Прецизконсулт – Юлия Василева ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.