Принт Солюшънс ЕООД

ЕИК: 202416088

office@printsolutions.bg

Принт Солюшънс ЕООД

Предмет на дейност: Внос, износ, реекспорт, вътрешна и външна търговска дейност, както и търговия с всички видове стоки на едро и дребно (незабранени от закона), производство, търговско представителство, посредническа и комисионерска дейност, хотелиерство, ресторантъорство, спедиция, транспорт, строителство, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. Дейностите, за чието упражняване се изисква разрешително или лиценз, ще бъдат упражнявани след получаването му.

За връзка с фирма Принт Солюшънс ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.