Приста Ойл Холдинг АД

ЕИК: 121516626

office@prista-oil.bg

Приста Ойл Холдинг АД

Приста Ойл Холдинг АД е водещо българско дружество с разнообразна дейност, която обхваща производството и дистрибуцията на моторни и индустриални масла, смазочни материали и специални течности. Тази дейност се развива изцяло от самата компания и нейните международни филиали. Освен това, чрез структурата на Монбат – един от лидерите на Българската фондова борса, Приста Ойл заема значително място и в батерийния бизнес. Разпространението на продуктите се осъществява в над 45 държави в Централна и Източна Европа, Близкия Изток, Централна Азия и Северна Африка, утвърждавайки компанията като лидер в своя сектор.

Производствените мощности на Приста Ойл са изградени и развити в съответствие с най-съвременните и иновативни технологии. Широката гама от продукти е резултат от собствените изследвания на компанията и отличното сътрудничество със световни лидери в нефтохимическата индустрия като Chevron, Gulf Oil Marine, Lubrizol и други. Приста Ойл притежава собствени заводи в България и Узбекистан, където произвежда своите масла, смазочни материали и специални течности.

Мисията на Приста Ойл Холдинг АД е да подкрепя устойчивия растеж на бизнеса на своите клиенти, предлагайки им индивидуално адаптирани технически решения, експертиза в областта на смазването, услуги, свързани с приложението на продуктите, както и широко портфолио от масла, смазочни материали и специални течности. Компанията гарантира конкурентни търговски условия, локална подкрепа и регионална наличност, както и напреднали системи за контрол на опазването на околната среда.

Екипът на Приста Ойл Холдинг се състои от 500 професионалисти в 9 държави на 3 континента, включително технически експерти в областта на изследванията и разработките, квалифициран персонал в производствените единици и лабораториите, отдадени мениджъри по работа с ключови клиенти и специализирани агенти за обслужване на клиенти. Компанията развива и реализира множество проекти в областите на културата, образованието, здравеопазването, опазването на околната среда, запазването на историческото и културното наследство, спорта, религията и други, демонстрирайки своя ангажимент към подобряването на живота в обществото.

За връзка с фирма Приста Ойл Холдинг АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.