Програма Консулт ООД

ЕИК: 205871283

office@programa-consult.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Разработване, мултиплициране и реализация на програмни продукти, системи и услуги, разработване, изработване и доставка на електронно – изчислителна техника; сервиз за програмни продукти, системи и еит; отдаване под наем и аренда на вещи, автомобили и машини; търговия на едро и дребно в страната и чужбина; посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица; бартерни, обвързани, компенсационни, консигнационни, комисионни, обменни и реекспортни сделки; инвестиционна дейност; строителство, монтажни и ремонтни работи, вътрешно обзавеждане, шевмонтаж и наладъчни работи, производство и монтаж на метални конструкции.

За връзка с фирма Програма Консулт ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.