Промола ЕООД

ЕИК: 202836925

Company placeholder

Предмет на дейност: Консултантска дейност в областта на подготовката и управлението на проекта; в областга на маркетинга; в областта на връзките с обществеността, организирането на събития и рекламата; в областта на стратегическото планиране/организиране на събития и обучения; търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; консултантска дейност и услуги в страната и в чужбина, всякакъв вид услуги и други стопански дейности с изключение на забранените със закон, като за тези за които се изисква разрешение от държавен орган, след получаване на необходимото разрешение.

За връзка с фирма Промола ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.