Райс ООД

ЕИК: 117668699

rais_rs@nbis.net

Райс ООД

Предмет на дейност: Спедиция, внос и износ на стоки и други вещи закупени с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия на едро и дребно, бартерни сделки, предприемаческа и строителна дейност, ресторантъорство, заложна къща, оказион, търговско представителство и посредничество, комисионни, складови и лицензионни сделки. Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително-монтажни и ремонтни услуги, рекламна дейност, извършване на комплексни услуги на местни и чуждестранни лица, инвестиционна дейност и всяка друга дейност, която не противоречи на закона.

За връзка с фирма Райс ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.