Рейн – Милен Манев ЕТ

ЕИК: 117089549

Company placeholder

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия с електрически и машинни елементи, електрическо оборудване; извършване на транспортна дейност – таксиметрова, товарна, лекотоварна дейност, спедиторска дейност; извършване на строително – ремонтна дейност; ресторантъорство, производство и търговия с безалкохолни напитки; вътрешна и външна търговия с автомобили и части от автомобили; хотелиерство. Строеж, ремонт и поддържане на железен път и съоръжения; търговия с горива.

За връзка с фирма Рейн – Милен Манев ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.