Ретунг – Гергана Донкова ЕТ

ЕИК: 827118899

Company placeholder

Предмет на дейност: Шивашка и крояческа дейност, вътрешна и външна търговия, посредническа дейност. Допълнителен предмет на дейност: организиране и провеждане на курсове за обучение в шивашка и крояческа дейност.