Ричмарт ЕООД

ЕИК: 200962106

Ричмарт ЕООД

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи в страната и чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; покупко-продажба на земеделска продукция; търговско представителство и посредничество; извършване на превозни сделки със собствени и наети превозни средства; извършване на спедиционни сделки; извършване на складови сделки, на сделки с интелектуална собственост, на сделки за стоков контрол; извършване на различини видове услуги — в т.ч. хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни, проектантски, импресарски, консултантски, преводни, след съответното лицензиране; търговско представителство, посредничество и агентство, в т.ч. митническо и корабно, на чуждестранни и местни физически и юридически лица; извършване на комисионни сделки, покупка, строеж, наемане и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или пренаемане; извършване на лизингови и франчайзингови сделки, както и всички други дейности, които не са забранени от българското законодателство.

За връзка с фирма Ричмарт ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.