Роял-Бали ЕООД

ЕИК: 040247923

g_sila@abv.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Извършване на посредническа дейност по наемане на български граждани в страната и/или в чужбина и/или на моряци, след съответното лицензиране; извършване на преводни услуги и легализация на документи, след съответно лицензиране; създаване на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране, след съответното лицензиране; извършване на туроператорска дейност, след съответното лицензиране; изработка и търговия със софтуер; извършване на превозни сделки със собствени и наети превозни средства; извършване на спедиционни сделки; покупка на стоки и вещи в страната и чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; извършване на складови сделки, на сделки с интелктуална собственост, на лицензионни сделки, на сделки за стоков контрол; извършване на различни видове услуги – в т.ч. хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, проектантски, импресарски, консултантски, и др., след съответно лицензиране; разкриване и експлоатация на зали за компютърни, електронни и други нехазартни игри и интернет; търговско представителство, посредничество и агентство, в т.ч. и корабно, на чуждестранни и местни физически и юридичесли лица; извършване на комисионни сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; извършване на лизингови и франчайзингови сделки.

За връзка с фирма Роял-Бали ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.