Рубекс ООД

ЕИК: 117501383

rubex@nbis.net

Company placeholder

Предмет на дейност: Извършване на превозни сделки със собствени и наети превозни средства; извършване на спедиционни сделки; покупка на стоки и вещи в страната и чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; покупка на стоки собствено производство; извършване на складови сделки, на сделки с интелектуална собственост, на лицензионни сделки, на валутни сделки, на сделки за стоков контрол; използване на радиочестоти съобразно специалната нормативна уредба; извършване на различни видове услуги – в т.ч. хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, проектантски, импресарски, консултантски, преводни и други, след необходимо лицензиране; търговско представителство, посредничество и агентство – в т.ч. и корабно за чуждестранни и местни физически и юридически лица; извършване на комисионни сделки; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; извършване на лизингови и франчайзингови сделки.

За връзка с фирма Рубекс ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.