Рубикон Шипинг ЕООД

ЕИК: 117019426

office@rubicon-bg.com

Рубикон Шипинг ЕООД

Предмет на дейност: Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение, техническо обслужване и ремонт на автомобили, ремонт и поддържане на други превозни средства, международна, вътрешна спедиция и транспорт, вътрешна и външна търговия, посредничество, агентство, представителство на местни и чужди фирми, предприемачество, консултантска дейност, хотелиерство, ресторантъорство, туризъм, преводаческа дейност, стоков контрол, агентиране и бункероване на кораби, посредническа дейност при наемане на морски и речни специалисти, както и други дейности и услуги незабранени със закон.

За връзка с фирма Рубикон Шипинг ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.