Руболт АД

ЕИК: 117004997

Руболт АД

Предмет на дейност: Производство и търговия на специални машини,крепежни елементи и изделия от полимерни материали, както и всички други дейности, незабранени със закон.