Русе Консултинг ЕООД

ЕИК: 205369366

Company placeholder

Предмет на дейност: Организация и счетоводно обслужване на предприятия, счетоводни, финансови, трудово – правни и търговски консултации на заинтересовани лица, съставяне на финансови отчети, регистрация и пререгистрация на фирми. Проучване, архитектурно и инженерно проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради, и съоръжения, консултантски услуги, експертни оценки, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, посредничество при сделки с недвижими имоти както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон.

За връзка с фирма Русе Консултинг ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.