Русе – Техноресурс АД

ЕИК: 117050037

Русе - Техноресурс АД

Предмет на дейност: Търговия в страната и чужбина с материални ресурси и средства за производство, производство и реализация на селскостопански, хранителни, промишлени и битови стоки, пласментно-снабдителна дейност и услуги, включително автосервизни и транспортни, отдаване на площи под наем, комисионни и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество и всякакви други, незабранени от закона дейности. Търговско представителство на чуждестранни юридически лица, упражняващи дейност на територията на Република България.

За връзка с фирма Русе – Техноресурс АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.