Салих Спед ЕООД

ЕИК: 205525744

Салих Спед ЕООД

Предмет на дейност: консултантска дейност; агентство и посредничество в страната и чужбина на местни и чуждестранни физически и юридически лица; внос, износ и реекспорт; търговско представителство, спедиционни и складови сделки, сделки с недвижими имоти; лизингова, рекламна, дистрибуторска и маркетингова дейност; комисионни, информационни, програмни услуги; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; разкриване и експлоатация на магазини и складове; вътрешна и външна търговия на едро и дребно; туризъм, ресторантъорство и хотелиерство; сделки с интелектуална собственост; както и всяка друга дейност, незабранена от закона; когато има разрешителен режим – след получаване на съответното разрешение;

За връзка с фирма Салих Спед ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.