Свободна Зона-Русе ЕАД

ЕИК: 117001983

trade@freezone-rousse.bg

Свободна Зона-Русе ЕАД

„Свободна зона – Русе” ЕАД е търговско дружество с едноличен собственик на капитала Национална Компания Индустриални Зони. Създадена е през 1988 г., като импортно–експортен център, предоставящ митнически и данъчни облекчения за клиентите опериращи на нейната територия.

Obshta 1

Със стратегическото си местоположение  – до река Дунав, в пресечната точка на VII и IX европейски транспортни коридори, на 800 м. от Дунав мост, с лесен достъп до пристанище Русе – изток, на 75 км. от столицата на Румъния – Букурещ, на 200 км. от Пристанище Варна и наличието добре развита инфраструктура – пътища, ЖП линия, сгради, складове и обекти със стопанско, производствено и административно предназначение дружеството има потенциала да се превърне в регионален мултимодален и икономически хъб.

Obshta 2 1

На обособената територия със статут „свободна зона”, съгласно митническото законодателство, както и на терени, които не са под специален режим има много възможности за развитие. Освен отличната локация и добрата инфраструктура  на „Свободна зона – Русе” ЕАД предимства  са и наличието на:

  • Митнически пункт, обслужващ товари преминаващи през територията на зоната;
  • Специалисти, извършващи  документална обработка;
  • Издаване на място на сертификати за произход на стоки за износ и реекспорт;
  • Възможност за съхранение на стоки с необщностен статут за неограничено време без заплащане и без обезпечаване на дължимите митни сборове;
  • 24–часова жива охрана и видеонаблюдение;
  • Претоварна техника и квалифицирани служители за извършване на претоварни операции;
  • Кран и възможност за обработка на товари и контейнери до 32 тона;
  • Автовезна до 60 тона;

Ако желаете да се възползвате от свободните към момента складови помещения и от услугите, които „Свободна зона – Русе” ЕАД предоставя, препоръчваме да се свържете директно с тях:

Отдел „Маркетинг и връзки с клиенти”
trade@freezone-rousse.bg
тел. 082/ 880 815 (817, 814)

За връзка с фирма Свободна Зона-Русе ЕАД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.