Свободна Зона-Русе ЕАД

ЕИК: 117001983

trade@freezone-rousse.bg

Свободна Зона-Русе ЕАД

Развитието на търговско – икономическото посредничество между България, Страните от Близкия Изток и Европа, налага идеята за създаване на свободни зони на територията на страната от началото на XX век.

Географското положение, добре развитата инфраструктура и транспортна комуникация на град Русе се оказват определящи за ситуирането на такава зона именно на територията на града.

Свободна зона – Русе е създадена през 1988 година, като важен импортно – експортен център, предоставящ митнически и данъчни облекчения за инвеститорите и търговците, опериращи на територията й.

Днес, „Свободна зона – Русе“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, учредено с държавно имущество като самостоятелно юридическо лице по българското право. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Национална Компания Индустриални Зони“ ЕАД.

Свободна зона – Русе е най-голямата и най-добре развитата  в Република България. Площта й се равнява на  377 500 кв.м. На територията й са разположени 29 складови и индустриални сгради с РЗП от 30 000 кв.м., 20 000 кв.м. открити складови площи, паркинги,  претоварна ж.п. гара, депо за светли нефтопродукти и административна сграда, пригодена за нуждите на наемателите й. В Свободна зона – Русе оперират дистрибуторски център за опаковане и етикиране на текстилни изделия, цех за производство на метални съдове за различни индустрии, производствено предприятие за машини от тежката промишленост и др.

Свободна зона – Русе е считана за най-добре развития логистичен и индустриален център на територията на регион Русе.

Предимства на Свободна зона Русе:

  • Отлична локация
  • Добре развита инфраструктура
  • Концентрация на производствени, складови и офис площи
  • Съвременна материално – техническа база
  • Митнически пункт, обслужващ товари преминаващи през територията на Свободна зона – Русе
  • Бюро за обслужване на превозвачи БОП – 47 към ИА „Автомобилна администрация“
  • Висококвалифициран екип, съдействащ при изготвянето на митнически документи
  • Възможност за съхранение на стоки с необщностен статут за неограничен период от време без заплащане и без обезпечаване на дължимите митни сборове
  • Конкурентни ценови нива при съхранение на стоки с общностен статут
  • 24-часова жива охрана и видеонаблюдение