СЕТ АД

ЕИК: 827183153

info@steinerelektronik.com

СЕТ АД

Предмет на дейност: Проектантска, инженерингова, внедрителска, дистрибуторска и произодствена дейност в страната и в чужбина в областта на печатните платки /с и без електронни елементи/ за електрониката и машиностроенето; електронни и електронно-механични изделия; външна и вътрешна търговска дейност; транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина; консултантска дейност в областта на финансите и счетоводството, включително организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети; комисионна и консигнационна търговия, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

За връзка с фирма СЕТ АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.