Сигма ЕООД

ЕИК: 117027024

Сигма ЕООД

Предмет на дейност: Разработване, проектиране, доставяне и внедряване на електронни системи, компютърни системи, системи за контрол и управление на обекти и технологични процеси, посредничество, маркетинг, реклама, обучение и консултантски услуги в страната и в чужбина, трансфер на технологии, вътрешно и външнотърговска дейност.

За връзка с фирма Сигма ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.