Синева 2001 ЕООД

ЕИК: 117558765

Company placeholder

Предмет на дейност: Вътрешно и външнотърговска дейност на едро и дребно с всякакъв вид стоки: търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; транспортна, спедиторска и складова дейност; лизингова дейност. Маркетингова, консултантска, информационна и рекламна дейност; сделки с недвижими имоти: хотелиерство и ресторантъорство; разкриване и експлоатация на търговски обекти и ателиета за услуги; изкупуване, съхранение, преработка и реализация на всякакъв вид селскостопанска продукция; производство на стоки за бита; предприемаческа и строителна дейност: покупко-продажба на мпс и резервни части за тях; авторемонтна дейност; вътрешен и международен туризъм.

За връзка с фирма Синева 2001 ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.