Синтра ООД

ЕИК: 827232162

sintra@bitex.bg

Синтра ООД

Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и реализация на стоки и вещи в страната и чужбина, външноикономическа дейност, внос и износ, бартерни сделки, посредничество, агентство и представителство на чужди и местни физически и юридически лица, спедиторска дейност и транспортни услуги, предприемачество, търговско представителство, хотелиерство и ресторантъорство, рекламна, информационна, импресарска, издателска, печатарска и преводаческа дейности, шивашки, плетачески, дърводелски, авто и ел. монтъорски услуги, ремонт и поддържане на битова техника, покупка, изграждане и обзавеждане на недвижими имоти и продажбата им, заведения за обществено хранене и други дейности и услуги.

За връзка с фирма Синтра ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.