Сип-2000 ООД

ЕИК: 117690418

Сип-2000 ООД

Предмет на дейност: консултантски услуги, провеждане на семинари и обучителни курсове, фирмено обучение, издателска и рекламна дейност, подготовка и кандидатстване по проекти, изготвяне на анализи и оценки, земеделска дейност, производство, обработка, преработка и продажба на селскостопанска продукция, продажба на стоки от собствено производство, както и всяка друга дейност, разрешена от закона.

За връзка с фирма Сип-2000 ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.