Смег ООД

ЕИК: 117666036

Company placeholder

Предмет на дейност: Производство на конфекция и търговия на същата; търговско представителство и посредничество; консултантски услуги, комисионни сделки и сделки с интелектуална собственост, спедиционни и превозни сделки, както и всички други търговски сделки, които не са забранени от закона и за които се изисква водене по търговки начин, а когато има изисквания за съответно разрешение или лиценз, след снабдяване с такива.

За връзка с фирма Смег ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.