Сметка БГ ЕООД

ЕИК: 202273900

skantora1@gmail.com

Сметка БГ ЕООД

Предмет на дейност: Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводството, както и всяка друга незабранена от законите на Република България дейност.