Сметка БГ ЕООД

ЕИК: 202273900

skantora1@gmail.com

Сметка БГ ЕООД

Предмет на дейност: Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводството, както и всяка друга незабранена от законите на Република България дейност.

За връзка с фирма Сметка БГ ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.