Спектър ООД

ЕИК: 117044568

Company placeholder

Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и търговска дейност в страната и чужбина, оказионна търговия, валутни сделки, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, хотелиерство и ресторантъорство, посредничество и представителство, организация на туризъм в страната и чужбина, извършване на всички видове услуги незабранени от закона на фирми, юридически и физически лица и населението, строително – монтажна и ремонтна дейност в страната и чужбина, организация и експлоатация на механични, електронни и забавно – развлекателни игри, посредничество при покупко – продажба на недвижими имоти и вещи, строителство и обзавеждане на жилища, кантори, офиси и гаражи с цел продажба, внос, износ и реекспорт на всички стоки назабранени от закона, извършване на всички дейности незабранени от закона.

За връзка с фирма Спектър ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.