Стефани Стил ЕООД

ЕИК: 117623519

stefanystyleltd@gmail.com

Стефани Стил ЕООД

Предмет на дейност: Производство и търговия на мебели, ресторантъорство, хотелиерство, туристически услуги, търговско представителство и посредничество, консултантси услуги, покупка на материали и стоки с цел продажба, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,комисионни сделки и сделки с интелектуална собственост,издателска и импресарска дейност, маркетингови проучвания, счетоводни услуги, рекламна и информационна дейност,лизинг,менителници,запис на заповед и чекове, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

За връзка с фирма Стефани Стил ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.