Телетроник ООД

ЕИК: 117082736

contact@tltronic.com

Company placeholder

Предмет на дейност: Производствена, търговска, инженерингова и консултантска дейност в страната и чужбина; разработка, производство, внедряване, монтаж, ремонт и сервизно обслужване на електронни, компютърни, комуникационни, информационни и програмни системи; софтуерни и комуникационни услуги, както и други дейности незабранени от закона.

За връзка с фирма Телетроник ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.