Тигран ООД

ЕИК: 117648839

Company placeholder

Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки в страната и чужбина, продажба на автомобили, мотоциклети, велосипеди и резервни части за тях0 спедиторска и транспортна дейност, всякакъв вид услуги, таксиметрова дейност, ремонтна дейност, ресторантъорство и хотелиерство, комисионна и складова дейност, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, строителна дейност, бартерни и консигнационни сделки и други дейности. Незабранени от закона.

За връзка с фирма Тигран ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.