Тих Труд – Русе ЕООД

ЕИК: 827182784

office@tihtrud-ruse.com

Company placeholder

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство, външнотърговски сделки, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейност и предоставяне на други услуги; сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видеозаписи и други подобни дейности, издателска дейност, печатарска дейност /след съответното разрешение/, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и осъществяване на всички други дейности, незабранени със закон.

За връзка с фирма Тих Труд – Русе ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.