Трабекс ЕООД

ЕИК: 117078652

Трабекс ЕООД

Предмет на дейност: Доставка на резервни части за леки и товарни автомобили, ремаркета, полуремаркета, сервизно оборудване и други, свързани с превозни средства, доставка на леки и товарни автомобили, ремаркета и полуремаркета, транспортна дейност – превоз и спедиция на пътници и товари, складова дейност, товаро – разтоварна обработка в страната и чужбина, вътрешна и външна търговия с промишлени и селскостопански стоки, комисионна, консигнационна търговия и търговско посредничество, търговско представителство на български и чуждестранни транспортни, търговски и превозни фирми, предприемаческа, рекламна, информационна, лизингова, инженерингова дейност, обществено хранене, хотелиерство и туристически услуги, импресарски, фотографски, машинописни, фотокопирни, преводачески, комунално – битови и авторемонтни услуги, сервизна дейност на леки и товарни автомобили.

За връзка с фирма Трабекс ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.