Транспорт и Трейд ЕООД

ЕИК: 117606765

Company placeholder

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско посредничество и представителство; превоз на стоки в страната и чужбина; информационна дейност; предоставяне на услуги; сделки с интелектуална и индустриална собственост.