Труд АД

ЕИК: 117000591

Труд АД

Предмет на дейност: Производство и търговия с огнеупорни изделия за промишлеността, енергетиката и бита, инженерингова дейност областта на ефективното използуване на огнеупорни и топлоизолационни материали. Допълва предмета на дейност- и всякакви други дейности, незабранени от закона.

За връзка с фирма Труд АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.