Учебно Производствено Звено ЕООД

ЕИК: 117105252

Company placeholder

Предмет на дейност: Технически разработки и консултации; производство на хранителни и промишлени стоки; инженеринг; посредническа дейност; сделки с интелектуална собственост; вътрешно и външно- търговски, мандатни и други сделки.