Фалко-Пенка Соколова ЕТ

ЕИК: 040672753

Company placeholder

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговска дейност, производство и търговия с хранителни, селскостопански и промишлени стоки, облекло и обувки, представителство, посредничество и агентство на български и чужди физически и юридически лица, юридически, административни, счетоводни и преводачески услуги, рекламна и импресарска дейност, хотелиерство и ресторантъорство, производство и ремонт на електронна апаратура, софтуерни разработки и услуги, електронни и развлекателни игри /с изключение на забранените от закона/, търговска дейност с лекарствени средства, химически продукти и други стоки и услуги, посредническа дейност при покупко-продажба на недвижими имоти, предприемачество, строителна и ремонтна дейност, транспортни и спедиционни услуги в страната и чужбина, както и всякакви други дейности и услуги с изключение на забранените със закон.

За връзка с фирма Фалко-Пенка Соколова ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.