Фашън.БГ ООД

ЕИК: 117536637

Фашън.БГ ООД

Предмет на дейност: разработване на интернет сайтове, поддръжка, покупко-продажба на недвижими имоти и вещни права върху тях, туризъм, хотелиерство, строителство, проектиране, производство и монтаж на мебели и оборудване за вътрешно обзавеждане, външнотърговска дейност, представителство и посредничество, производство, преработка и търговия със стоки за широко потребление, промишлена и битова техника, както и всяка друга стопанска и търговска дейност или услуги незабранени изрично от закона.

За връзка с фирма Фашън.БГ ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.