Фогелбуш ЕООД

ЕИК: 201347340

office@vogelbusch-bulgaria.com

Фогелбуш ЕООД

Фогелбуш ЕООД е дъщерно дружество на международния изпълнител на инженеринг, доставки и строителство (EPC) Vogelbusch Biopharma. Разположена в международната свободна зона на Русе, България, Фогелбуш ЕООД е специализирана в производството на GMP-съвместимо оборудване за биофармацевтичната индустрия.

Създадена през 1989 г., Vogelbusch има дългогодишна репутация за предоставяне на ефективен инженеринг и усъвършенстван дизайн на инсталации. През октомври 2008 г. Vogelbusch Biopharma стана независима компания в рамките на Vogelbusch Group.

Vogelbusch Biopharma проектира и внедрява съоръжения и системи, базирани както на процеси, разработени от клиента, така и на патентовани технологии за биопроцеси. Те предлагат услуги за поддръжка на клиенти, които изграждат нови заводи или преобразуват съществуващи в инженерно, технологично и организационно отношение, съобразени със специфичните изисквания на всеки клиент.

Фогелбуш ЕООД е регистрирано пред НАП, НСИ КИД 2008 код 2899 и НКИД 2003 код 3162, с насоченост към производство на машини със специално предназначение и електрооборудване. Предметът им на дейност включва проектиране, производство и внедряване на апарати и съдове за химическата, фармацевтичната, екологичната и хранително-вкусовата промишленост. Те също така предоставят трудови услуги и търговия със стоки от всякакъв вид. Дружеството може да извършва други дейности, които служат за постигане на неговите цели, да участва в други дружества и да придобива недвижими имоти в и извън страната.

За връзка с фирма Фогелбуш ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.