Ф+С-Агро ООД

ЕИК: 117535581

Ф+С-Агро ООД

Предмет на дейност: Търговия със стоки и услуги, растително – защитни препарати и торове, производство и търговия с животинска и селскостопанска продукция, семена и посадъчен материал, търговия с недвижими имоти, организиране на търгове и базари, изкупуване, преработка и износ на вторични суровини, строителна дейност, научни изследвания, анализи, експертизи и прогнози, инвестиционно – проучвателна, проектантска, инженерингова, иновационна дейност, технологии, автоматизация, електронизация на производството, производство и търговия с програмни продукти, търговско представителство, посредничество, агентство, комисионерство, маркетинг, лизинг, ноу – хау, реклама и информационно осигуряване, консултантска дейност, както и всички други дейности, разрешени от закона. Допълнителен предмет на дейност: съхранение и търговия със зърно, учредяване на публичен склад за зърно и издаване на складови записи.

За връзка с фирма Ф+С-Агро ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.