Хай Протеин ЕООД

ЕИК: 203909237

office@astrabioplant.bg

Хай Протеин ЕООД

Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка, реализация и търговия с промишлена и земеделска продукция, шротове, суров и технически чист глицерин, включително суровини за фармацевтичната и хранително вкусовата промишленост; съхранение на вложено зърно, издаване на складови записи за влог на зърно; търговия, дистрибуция, съхранение и транспорт на газ пропан-бутан; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; бартерни сделки, сделки с интелектуална собственост, международен транспорт, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; хотелиерски, рекламни, информационни и програмни услуги; лизинг; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, складове и други с цел продажба, отдаване под наем, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

За връзка с фирма Хай Протеин ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.